Dinamic Sport és Fitness konditerem Házirend!

 

A Házirend célja, hogy meghatározza a Dinamic Sport és Fitness konditermében tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a konditerem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Tisztelt Vendégeink, kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be.

A konditerem területére belépni csak érvényes bérlettel vagy napijeggyel lehet!

Az öltözőbe, konditerembe, csak a recepción történő bejelentkezést követően lehet bemenni!

A bérletek névre szólnak, csak tulajdonosaik vehetik igénybe, ez alól a családtagok sem számítanak kivételnek. A bérletben foglalt szolgáltatások a bérleten feltüntetett lejárati időn túl nem vehetők igénybe!

A teremben váltócipő és törölköző használata kötelező!

A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – használhatja!

A teremben 15 éven aluli személy nem tartózkodhat!

Edzőterem területén TILOS:

a dohányzás és az alkohol fogyasztása; poharas ital fogyasztása;

az olyan tevékenység, amely a Dinamic szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;

drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) illetőleg állat bevitele;

Tilos mások zavarása gyakorlat közben! A sportág nagy koncentrációs igényei és a koncentráció elvesztése balesetet eredményezhet!

A terembe ételt bevinni tilos!

Tilos a szereken pihenni, hangoskodni, a terembeli eszközöket kivinni!

 Kérjük, hogy az öltöző mindenkori zárva tartására fokozottan figyeljetek! A teremben kérjük, hogy használat után a súlyzókat és tárcsákat tegyétek vissza a helyükre, lehetőleg minél kevesebb zajjal! A súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos!

Kérjük, hogy a kihelyezett magnéziumot kizárólag olyan gyakorlatoknál használjátok, ahol elengedhetetlen a csúszásgátlás. Kérjük továbbá, hogy fokozottan figyeljetek arra, hogy porozásnál a magnézium ne szóródjon szét se a padlóra, se az eszközökre.

Nagy súlyokkal történő edzés során - az esetleges balesetek elkerülése végett - mindig kérjetek meg valakit, hogy szükség esetén segítsen.

Azon vendégeink, akik rendszeresen nem edzenek, a gépek használatához és a fizikai erőnlétüknek megfelelő gyakorlat mennyiségek meghatározásához kérjék edzőnk segítségét!

A teremben elhelyezett eszközök épségét mindenki köteles megóvni, azért mindenki anyagi felelősséggel tartozik!

A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott, érdemes kardió gépeken kezdeni az edzést!

Kérünk mindenkit, vigyázzon személyes tárgyaira!

Az öltözőben vagy máshol hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget!

Bármiféle reklámot csak az egyesület vezetőjének engedélyét követően szabad a konditerem területén elhelyezni! A talált tárgyakat a recepción kell leadni!

Kérjük, a műanyag flakonokat a kihelyezett szemetesekbe dobjátok!

Mindannyiunk kellemes itt tartózkodása érdekében kérjük a tisztaságot megőrizni!

Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell az edzővel!

Betegen nem látogatom a konditermet, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy másra veszélyes betegségem nincs!

A Házirendben foglaltak megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésre kerül, ha ez nem vezet eredményre, akkor a vendéget távozásra szólíthatja fel, illetve a tagok sorából kizárhatja!

A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet!

A teremben és mellékhelyiségekben gondatlanságból okozott károkért vendégeink felelősséggel tartoznak!

Kérjük a kardio gépek használat utáni rövid fertőtlenítését, különös tekintettel az érzékelő- és kapaszkodó felületekre!

 

A bérletek, illetve napijegyek megvásárlása és szolgáltatásaink igénybevétele a Házirend elfogadását jelenti! A Házirend előírásainak többszöri és tudatos be nem tartása kizárást von maga után!

A Házirend a recepción kifüggesztésre került, a honlapunkon szintén megismerhető, mely a konditerem területén tartózkodó összes vendégre vonatkozik.

 

DINAMIC SPORT ÉS FITNESS

 

Tatabánya 2023.Május.1.